Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος βρίσκεται σε φάση νέας καταλογογράφησης  και σύντομα θα είναι στην διάθεση σας On Line