Η δίκη των 8 & η εκτέλεση των 6
Η δίκη των 8 & η εκτέλεση των 6
Δημ. Μιχαλόπουλου
ΤΙΜΗ: 20.00€
Ανακοινώσεις ημερίδων για την πολιτική κρίση του 1965 - Έκδοση 2019
Ανακοινώσεις ημερίδων για την πολιτική κρίση του 1965 - Έκδοση 2019
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Ανακοινώσεις ημερίδων για την πολιτική κρίση του 1965 -  Β΄ έκδοση 2019
Ανακοινώσεις ημερίδων για την πολιτική κρίση του 1965 - Β΄ έκδοση 2019
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Οι πρόμαχοι του φιλελευθερισμού: Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης και Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος - Έκδοση 2020
Οι πρόμαχοι του φιλελευθερισμού: Κωνσταντίνος Κ. Μητσοτάκης και Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το Κρητικό Ζήτημα - Έκδοση 2020
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το Κρητικό Ζήτημα - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το κράτος της Θεσσαλονίκης - Έκδοση 2020
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το κράτος της Θεσσαλονίκης - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το μεγαλείο της τόλμης - Έκδοση 2020
Ελευθέριος Βενιζέλος: Το μεγαλείο της τόλμης - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
Κομμουνισμού κατάρρευση, κοινοβουλευτισμού προοπτική - Έκδοση 2020
Κομμουνισμού κατάρρευση, κοινοβουλευτισμού προοπτική - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
8.	Ελευθέριος Βενιζέλος και τούρκικος εθνικισμός – Εκλογές 1 Νοεμβρίου 1920: Συνέπειες τους σήμερα - Έκδοση 2020
8. Ελευθέριος Βενιζέλος και τούρκικος εθνικισμός – Εκλογές 1 Νοεμβρίου 1920: Συνέπειες τους σήμερα - Έκδοση 2020
Ιωάννης Κ. Φίλανδρος
ΤΙΜΗ: 0.00€
1 2 3