Η βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ιστορίας του Ελευθερίου Βενιζέλου άρχισε να καταρτίζεται πριν από πολλές δεκαετίες· αποφασιστική όμως ώθηση στη συγκρότησή της έδωσε ο Στέφανος Ι. Στεφάνου (1905-1988), γραμματέας του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο της Μεγάλης Τετραετίας και προσωπικότητα που ιδιαιτέρως μερίμνησε για τη μεταβολή της Λέσχης Φιλελευθέρων από φορέα πολιτικό σε –κυρίως- επιστημονικό.

Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει σπάνιες εκδόσεις, ελληνικές και ξενόγλωσσες, σχετικές με την ελληνική και, γενικότερα, ευρωπαϊκή διπλωματική Ιστορία καθώς και πλούσια συλλογή αθηναϊκών εφημερίδων – βασικά του α΄ μισού του 20ού αιώνα.