23/11/06 - Τιμητική Εκδήλωση της μνήμης του Ιωάννη Μ. Φικιώρη
Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος θα γίνει εκδήλωση τιμητική της μνήμης του Ιωάννη Μ....