ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Συγκρότηση σε Σώμα την 28η Νοεμβρίου 2017
     
Παύλος Λάσκαρις   Πρόεδρος
Νικόλαος Μαυριδόγλου   Α' Αντιπρόεδρος
Μανώλης Κουμεντάκης   Β' Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Κοθρής   Γενικός Γραμματέας / Αναπλ. Ταμίας
Γεώργιος Χατζάκης   Ταμίας
     
ΜΕΛΗ Δ/Σ    
     
Δημοσθένης Βλαχάκης    
Μανώλης Δεληγιαννάκης    
Μανώλης Κοθρής    
Γεώργιος Κουμαντάκης    
Γεώργιος Σγουράκης    
Γεώργιος Κ. Στεφανάκης