ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Συγκρότηση σε Σώμα την 3 Νοεμβρίου 2011
     
Παύλος Λάσκαρις   Πρόεδρος
Γεώργιος Μποζώνης   Α΄. Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Παπαδάκης   Β. Αντιπρόεδρος
Μιχάλης Κοθρής   Γενικός Γραμματέας /Αναπλ. Ταμίας
Γεώργιος Χατζάκης   Ταμίας
     
ΜΕΛΗ Δ/Σ    
     
Γεώργιος Κ. Στεφανάκης    
Νικόλαος Μαυριδόγλου    
Γεώργιος Κουμαντάκης    
Μανώλης Δεληγιαννάκης    
Γεώργιος Σγουράκης    
Δημοσθένης Βλαχάκης    
     
Αναπληρωματικά Μέλη    
     
Γεώργιος Μαρής    
Δημήτριος Μιχαλόπουλος    
     
Ελεγκτές    
     
Νικόλαος Δουβίτσας