02/12/10 - Προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης
Οι χώροι του Ιδρύματος και της Λέσχης κλείνουνε για το κοινό λόγω εργασιών αναβάθμισης. Η...