ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
     
Γεώργιος Κ. Στεφανάκης   Πρόεδρος
Ελευθέριος Βενιζέλος       Επίτιμος Πρόεδρος
Νικόλαος Μαυριδόγλου   Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Κοθρής   Γενικός Γραμματέας – Αναπληρωτής Ταμίας
Γεώργιος Χατζάκης   Ταμίας
     
ΜΕΛΗ    
     
Παύλος Λάσκαρις    
Χρίστος Γ. Γεραρής    
Εμμανουήλ Κουμεντάκης    
Παντελής Βιρβιδάκης    
Γεώργιος Σγουράκης    
Δημοσθένης Κορέσσης