ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
     
Γεώργιος Στεφανάκης   Πρόεδρος
Ελευθέριος Βενιζέλος       Επίτιμος Πρόεδρος- Μέλος Δ/Σ
Νικόλαος Μαυριδόγλου   Αντιπρόεδρος
Μιχαήλ Κοθρής   Γενικός Γραμματέας – Αναπληρωτής Ταμίας
Γεώργιος Χατζάκης   Ταμίας
     
ΜΕΛΗ    
     
Παύλος Λάσκαρις    
Δημήτριος Μιχαλόπουλος    
Νικόλαος Παπαδάκης    
Γεώργιος Μποζώνης    
Εμμανουήλ Κουμεντάκης    
Χρίστος Γ. Γεραρής