14/01/13 - Επαναλειτουργία Μουσείου

Μετά την ανακαίνιση του Μουσειακού χώρου επίκειται η λειτουργία του Μουσείου.
Θα προηγηθεί εκδήλωση η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και τον τύπο.

« Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα