02/12/10 - Προσωρινή διακοπή λειτουργίας λόγω εργασιών αναβάθμισης

Οι χώροι του Ιδρύματος και της Λέσχης κλείνουνε για το κοινό λόγω εργασιών αναβάθμισης.
Η περάτωση των εργασιών αυτών θα ανακοινωθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα καθώς και στον τύπο.

« Πατήστε εδώ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα